top_referenser.jpg

Referenser

Några av de kunder som har valt oss som partner för sin tredjepartslogistik inom reklam och övrig tryckt media.

 

Pressbyrån

Allt skyltmaterial till butikerna läggs på vårt lager. Sen plockar vi ihop och fakturerar individuella order till butiker som beställer via Pressbyråns hemsida. Vi sköter utskick till samtliga butiker i samband med kampanjer. Här fungerar vi som en hub som tar emot material från flera producenter som vi sen sampackar och skickar som en försändelse.

7-Eleven

Vi sköter utskick av kampanjmaterial till samtliga 7/Eleven-butiker och utgör huben som tar emot material från flera producenter för att sen sampacka och skicka som en försändelse. Allt skyltmaterial lagerförs hos oss, och vid beställning från de enskilda butikerna plockar vi ihop, skickar och fakturerar.

Gudrun Sjödén Design

Vi tar emot Gudrun Sjödéns kataloger, bilagor, vykort mm. Trycksakerna adresseras och sorteras enligt de olika postoperatörernas regler, kravuppfyllelser som i hög grad påverkar slutkostnaden för frakten. Vi tar även hand om ibladningar och sampackningar med bilagor och plastning av försändelsen.

 

SCR, Svensk Camping

 

Vi arbetar utifrån en tydlig cykel där året börjar i januari med att vi tar emot årsvolymen av kataloger. Sen sker en grunddistribution till campingplatser fram till och med juni, där antalet är individuellt anpassat utifrån mottagare och tidpunkt. Löpande tar vi sen emot och skickar ut tilläggsbeställningar. Vi sköter även utskick till mässor och seminarier både i Sverige och Europa.

 

Creative Clubs

Vi tar emot material för utskick till kundklubbar och sköter utskrifter av kundfakturor. Varje månad sker sampackning och inplastning av faktura, material och bilagor till Creative Clubs kunder. Restupplagor, bilagor och emballage lagerhåller vi på DIOS och vi tar emot och tillvaratar eventuella
returer, och återrapporterar de adressater som returnerat.

 

Smarteyes

För Smarteyes hanterar vi deras månatliga utskick till kunder. Det handlar om allt från utskrifter av individualiserade brev till kuvertering med värdekuponger. I uppdraget ingår också framtagning av allt tryckt material. Vi sorterar och lämnar sen in till Posten och Bring Citymail.

 

Alert IR

Vi skickar kontinuerligt ut förfrågningar till Alert IRs kunder, som är börsnoterade företag, om de vill ha ekonomisk information i tryckt format. Utifrån de svar vi får in uppdaterar vi utskicksregistret. Vi sköter hela utskickskedjan från upphandling av kuvert och vissa trycksaker till adressering, kuvertering eller inplastning och slutligen sortering och inlämning till postoperatör.

 

Tryckerier

Många av våra kunder är tryckerier där vi framförallt hjälper till med att kuvertera, plasta in och adressera direktreklam utskick. Vi kan även sköta falsning, med eller utan limförslutning och fungera som en hub för sampackning av olika trycksaker.