Nyheter

Kan returhantering omvandlas till något positivt?

8 november, 2013 |

Veckans fråga: Kan returhantering omvandlas till något positivt? Ja, självklart! En retur är ju ett tecken på att allt inte står rätt till. Det kan vara så enkelt som att adressen är felaktig eller att mottagaren inte kunnat ta emot försändelsen. Det kan vara kunden som av en eller annan orsak inte är nöjd med [...]

Läs mer

Kan man bli av med flaskhalsar utan att periodvis ha överkapacitet?

25 oktober, 2013 |

Veckans fråga: Kan man bli av med flaskhalsar utan att periodvis ha överkapacitet? Ja, det är ju en av de springande punkterna med att outsourca en del av sin verksamhet. Man överlåter till leverantören av tjänsten man köper att anpassa kapaciteten till det behov man själv har för stunden. Under de perioder då man har [...]

Läs mer

Kan fasta kostnader omvandlas till rörliga?

18 oktober, 2013 |

Veckans fråga: Kan fasta kostnader omvandlas till rörliga? Ja, definitivt! Genom att outsourca lagerhållning, orderhantering och plock & pack får man just en sådan effekt. Man slipper fasta lokalkostnader. Man slipper att ha fasta personalkostnader. Genom att vända sig till DIOS betalar man flödet per order och lagerbehovet per pall eller hyllmeter. Kostnaden är alltså [...]

Läs mer

Kan man få mer tid till kärnverksamheten?

11 oktober, 2013 |

Veckans fråga: Kan man få mer tid till kärnverksamheten? Ja, självklart! Genom att dra nytta av den erfarenhet som DIOS har av processerna inom plock och pack, adressering, inplastning och annan distribution så sparar man tid och resurser inom det egna företaget. Väljer man som kund att dessutom använda DIOS tjänster för lagerhållning, ordermottagning och [...]

Läs mer

Fem väsentliga frågor…

4 oktober, 2013 |

Kan man få mer tid till kärnverksamheten? Kan fasta kostnader omvandlas till rörliga? Kan man bli av med flaskhalsar utan att periodvis ha överkapacitet? Kan returhantering omvandlas till något positivt? Kan man få miljövinster i kombination med minskade kostnader och förenklad distribution?  Svaret på samtliga frågor är: Ja, självklart! Under de närmaste veckorna kommer vi [...]

Läs mer

Riksdagsparti ny kund!

19 april, 2013 |

DIOS har under våren fått klart med ett av riksdagspartierna som ny kund. DIOS ska fungera som tredjepartslogistik-företag och sköta lagerservice, plock och pack samt distribution av olika typer av kampanjmaterial till såväl privatpersoner som till distrikten. Även reklamutskick ingår i uppdraget. Det är en intressant utmaning inte minst med tanke på att det är valår nästa år! [...]

Läs mer

Fortsatt oslagbar kvalitet!

5 mars, 2013 |

Mätningarna för årets två första månader av sortering och inlämning av brevförsändelser till Bring CityMail visade på oslagbar kvalitet på DIOS arbete. Dessa två första månader var 100%-iga i kvalitet vad gäller postsortering, avisering och inlämning. Ett rekord som vi inte kan slå, men som vi kommer att göra allt för att förlänga tiden på! Skriv [...]

Läs mer

Fantastisk kvalitet på DIOS brevinlämningar – 99,29%!

6 december, 2012 |

Vi har nu fått statistiken från Bring Citymail avseende inlämningar av brevförsändelser. DIOS har hittills under 2012 lämnat in mer än 3,7 miljoner brevförsändelser till Bring City Mail(totalt c:a 10 miljoner), uppdelade på c:a 750 olika order. Av denna volym är det endast vid två tillfällen, i februari, som det inte varit helt perfekt. Vid [...]

Läs mer

Ny mobil växel!

21 november, 2012 |

Måndagen den 26 november kommer vi att byta ut vår gamla traditionella växel mot en ny, mobil dito. Övergången kommer att ske klockan 08.00 på morgonen och beräknas ta c:a två minuter…- om det mot förmodan skulle uppstå störningar under måndagen så maila gärna till oss! Skriv ut

Läs mer

Ny web shops kund!

13 augusti, 2012 |

Vi har glädjen att välkomna en ny web shops kund, abrage, vilket är glädjande med tanke på att vi aktivt vänder oss mot just denna kundgrupp. Abrage är ett svenskt företag som säljer herrkläder via sin web shop www.abrage.net med egen produktion i Turkiet. DIOS ska sköta den fysiska hantering d.v.s. lagerhållningen, orderhantering, plock och [...]

Läs mer