Plock, pack och svarshantering

Kvalificerat distributionscenter –  Svarshantering och plock & pack.

Vi sköter era massutskick och har kapacitet att hantera både små och stora plock och pack volymer. Skicka trycksakerna till oss så lagerför vi dem, och sen enligt en förutbestämd strategi och tidsplan kuverterar eller plastar vi in för att slutligen adressera innan distribution. Plock & pack är grunden inom tredjepartslogistik  (3pl) och lagerservice. Utöver detta kan vi även föra statistik på åtgång och ha koll på saldo och signalera om det finns behov för tilltryck.

Lager och logistik. 

Från start till mål med era kampanjer.

Finns det flera register, inrikes och/eller utrikes, samordnar vi dem så att portokostnaderna hålls nere. En annan faktor inom lagerservice som påverkar kostnaderna är de olika postoperatörernas sorteringsregler och krav, något som vi har gedigen erfarenhet av.

Vi kan uppdatera era adressregister så att ni får ett ännu bättre urval vilket ökar pricksäkerheten i nästa reklamutskick. Och för ett ännu bättre slutresultat erbjuder vi er uppföljning av direktmarknadsföringen med någon form av återkoppling på kampanjen. Vi kan bland annat läsa av EAN-koder på kuponger och sammanställa inkommande svarsunderlag. 

»crosslinked«