Nyheter
September 6, 2019

Dios flyttar till nya lokaler i Sisjön

Dios flyttar till nya lokaler i Sisjön

DIOS är under stark expansion vilket har inneburit att vi under förra hösten utökade produktionen, så förutom Orrekulla industrigata har vi även produktion i en lokal på Transportgatan. Vår expansion fortsätter, vilket innebär att vi kommer att flytta hela verksamheten till nyrenoverade och fräscha lokaler på Datavägen i Sisjön, där allt blir samlat på ett ställe.

Flytten kommer att ske löpande under c:a en månads tid med start 1 november. Under denna tid kommer vi att flytta kunder och maskiner överlappande, vilket innebär att vi kommer att minimera stilleståndstiden men vi kommer att ha en något minskad produktionskapacitet under perioden. Vi hoppas på förståelse att produktionstiderna kan bli något längre under denna period. Målet och ambitionen med flytten är ju att vi ska komma ut ännu starkare och med bättre kapacitet än tidigare – något som kommer att gynna såväl oss själva som våra kunder.

Flytten kommer inte att påverka våra mailadresser eller telefonnummer – ni kan nå oss på samma sätt som tidigare under hela processen.

“– Vi kommer att flytta hela verksamheten till nyrenoverade och fräscha lokaler på Datavägen i Sisjön, där allt blir samlat på ett ställe.”

Fler nyheter

Dios byter bolagsnamn

Billes köper Dios - Pressrelease

Billes Dios plockar, packar, adresserar och distribuerar.